Awarie środowiskowe

Gdy istnieje ryzyko, że do środowiska przedostanie się substancja niebezpieczna, liczy się każda minuta. Może to bowiem stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nasze stojąca na straży ochrony ekologii ekipa pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Przeprowadzamy szereg czynności związanych z usunięciem zanieczyszczeń z gruntu, wód i powierzchni utwardzonych, powstałych w skutek katastrof drogowych, awarii przemysłowych i zdarzeń losowych.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Zakres naszych usług zawiera zabezpieczenie miejsca zdarzenia, likwidację zanieczyszczenia i jego unieszkodliwienie, a także rekultywację skażonej gleby. Wykonujemy również pobór próbek z gruntu i wody w celu przeprowadzenia badań na zawartość substancji, w tym toksycznych i niebezpiecznych, oraz raport dla WIOŚ i RDOŚ. Zajmujemy się również utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Powierzone prace wykonujemy zgodnie z wymogami aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska i posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i uprawnienia.

Co możemy dla Ciebie zrobić

Mycie elewacji

Więcej »

Mycie dachów

Więcej »

Usuwanie graffiti

Więcej »

Czyszczenie powierzchni płaskich poziomych

Więcej »

System mycia wodą zdeminarlizowaną

Więcej »

Sprzątanie powierzchni

Więcej »

Usługi alpinistyczne

Więcej »

Mycie obiektów zabytkowych

Więcej »

Mycie specjalistyczne

Więcej »

Awarie środowiskowe

Więcej »

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Więcej »

Malowanie elewacji

Więcej »