Mycie obiektów zabytkowych

Czyszczenie obiektów zabytkowych wymaga szczególnej ostrożności, wiedzy i doświadczenia. Przystąpienie do działania musi być poprzedzone ekspertyzą wykonaną przez konserwatora zabytków. Określa ona rodzaj i stopień zniszczenia materiału, z którego wykonana jest fasada, a także stopień, grubość i głębokość zabrudzeń. Na jej podstawie dobieramy odpowiednią, bezpieczną metodę czyszczenia. Jesteśmy w stałej współpracy z zaufanym konserwatorem zabytków.

Piaskowanie w osłonie wodnej

W przypadku obiektów zabytkowych kładziemy szczególny nacisk na jak najmniej inwazyjne czyszczenie. Doskonałą technologią odświeżania obiektów zabytkowych jest hydropiaskowanie, nazywane również piaskowaniem w osłonie wodnej. Polega ono na dodaniu do zwykłego procesu piaskowania specjalnej dyszy, która odpowiada za podawanie wody do suchego piasku lub obok niego, tworząc tzw. mgłę wodną. Ta metoda czyszczenia idealnie sprawdza się przy czyszczeniu delikatnych, wiekowych powierzchni ceglanych, piaskowych czy drewnianych i jest w pełni zgodna z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia prac remontowych pod nadzorem konserwatorskim.

Bezpieczeństwo powierzchni

Jeśli tylko będzie to wystarczające dla zadowalających efektów, usługę czyszczenia obiektu zabytkowego możemy wykonać również wyłącznie przy pomocy wody. W zależności od stopnia zabrudzenia używamy wody zimnej, w postaci pary lub gorącej wody pod ciśnieniem. W przypadku silniejszych zabrudzeń, bazując na wieloletnim doświadczeniu, stosujemy preparaty, które zapewniają stuprocentowe bezpieczeństwo czyszczonej powierzchni.

Co możemy dla Ciebie zrobić

Mycie elewacji

Więcej »

Mycie dachów

Więcej »

Usuwanie graffiti

Więcej »

Czyszczenie powierzchni płaskich poziomych

Więcej »

System mycia wodą zdeminarlizowaną

Więcej »

Sprzątanie powierzchni

Więcej »

Usługi alpinistyczne

Więcej »

Mycie obiektów zabytkowych

Więcej »

Mycie specjalistyczne

Więcej »

Awarie środowiskowe

Więcej »

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Więcej »

Malowanie elewacji

Więcej »