Utrzymanie terenów zewnętrznych

Dbałość o przestrzeń wokół nieruchomości jest równie ważna, co utrzymanie porządku wewnątrz niej – bezsprzecznie wygląd otoczenia zostaje w pamięci klientów.

Utrzymanie porządku

Oprócz standardowych usług porządkowych, takich jak zamiatanie i usuwanie śmieci, potrzeby terenu wokół budynku zmieniają się wraz z porą roku. W okresie wiosenno-letnim jest to m.in. koszenie i wywóz skoszonej trawy, usuwanie chwastów, przycinanie żywopłotów i krzewów. Jesienią zaś nacisk kładziemy na grabienie i wywóz liści. Utrzymanie porządku w zimie obejmuje z kolei odśnieżanie, usuwanie niebezpiecznych dla przechodniów wiszących sopli, a także posypywanie objętej gołoledzią powierzchni granulatem rozpuszczającym lód. W trosce o ekologię, do pozbywania się śliskości używamy środków przyjaznych środowisku.

Spersonalizowania oferta

Zakres świadczonych usług zależy od specyfiki terenu oraz potrzeb klienta, dlatego zachęcamy do kontaktu w celu otrzymania spersonalizowanej oferty.

Co możemy dla Ciebie zrobić

Mycie elewacji

Więcej »

Mycie dachów

Więcej »

Usuwanie graffiti

Więcej »

Czyszczenie powierzchni płaskich poziomych

Więcej »

System mycia wodą zdeminarlizowaną

Więcej »

Sprzątanie powierzchni

Więcej »

Usługi alpinistyczne

Więcej »

Mycie obiektów zabytkowych

Więcej »

Mycie specjalistyczne

Więcej »

Awarie środowiskowe

Więcej »

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Więcej »

Malowanie elewacji

Więcej »