Odśnieżanie, usuwanie śliskości, odśnieżanie dachów

W ramach akcji „zima” oferujemy odśnieżanie ciągów komunikacyjnych (chodników, jezdni, parkingów etc.) oraz dachów w obiektach przemysłowych, komercyjnych i prywatnych. Zalegająca na dachu warstwa śniegu stwarza zagrożenie zdrowia, a niekiedy nawet życia, dla przechodniów – szczególnie, gdy krawędź dachu znajduje się np. nad chodnikiem lub wejściem do budynku. Usuwamy także równie niebezpieczne wiszące sople lodu. Dodatkowo, pozbywamy się gołoledzi poprzez posypywanie objętej nią powierzchni granulatem rozpuszczającym lód. Stosowane przez nas preparaty do pozbywania się śniegu i śliskości są w pełni ekologiczne. 

Co możemy dla Ciebie zrobić

Mycie elewacji

Więcej »

Mycie dachów

Więcej »

Usuwanie graffiti

Więcej »

Czyszczenie powierzchni płaskich poziomych

Więcej »

System mycia wodą zdeminarlizowaną

Więcej »

Sprzątanie powierzchni

Więcej »

Usługi alpinistyczne

Więcej »

Mycie obiektów zabytkowych

Więcej »

Mycie specjalistyczne

Więcej »

Awarie środowiskowe

Więcej »

Utrzymanie terenów zewnętrznych

Więcej »

Malowanie elewacji

Więcej »